facebook twitter youtube instagram

ON ENSEMBLE

Wednesday, March 1, 2017 - Time TBD
ON ENSEMBLE Workshop

Shoji Kameda (taiko), Masato Baba (taiko, fue), Sumie Kaneko (shamisen, koto, vocals), Abe Lagrimas, Jr. (drums, ukulele)

Innato Music School
5 Avenida 6-23 zona 9
Guatemala City, Guatemala 01009
https://www.facebook.com/InnatoGT/