facebook twitter youtube instagram

ON ENSEMBLE

Thursday, March 2, 2017 - 8:00pm
ON ENSEMBLE

Shoji Kameda (taiko), Masato Baba (taiko, fue), Sumie Kaneko (shamisen, koto, vocals), Abe Lagrimas, Jr. (drums, ukulele)

Teatro Nacional
24 Calle 3-81 zona 1
Guatemala City, Guatemala
http://mcd.gob.gt/tag/teatro-nacional/